Εξαρτήματα Αέρα

Οι μηχανές των αυτοκινήτων για να αποδίδουν καλά και με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου χρειάζονται επαρκή ποσότητα καθαρού αέρα.

Επιπρόσθετα με την μηχανή του αυτοκινήτου μια σειρά σοβαρότατων λειτουργιών (φρένα, τιμόνι, αναρτήσεις, ανυψώσεις, ελαστικά κλπ) των φορτηγών βασίζεται στον αέρα.

Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και εξαρτήματα για να διασφαλίσουμε την άριστη λειτουργία των οχημάτων σας αλλά και της προσωπικής σας ασφάλειας.

Προϊόντα κατηγορίας

  • Φίλτρα
  • Σπυράλ
  • Ρακόρ
  • Φυσουνάκια
  • Ξηραντήρες
  • Βαλβίδες