Πετρέλαιο

Η Pal-company συνδυάζοντας την εμπειρία της και την τεχνογνωσία της σχετικά με τις μηχανές των οχημάτων έχει εξασφαλίσει ποιοτικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά πολλών τύπων οχημάτων τα οποία αντικαθιστούν τα φθαρμένα και καταστρεμμένα αλλά και αυτά που βελτιώνουν την απόδοση των μηχανών εσωτερικής καύσης  και επιμηκύνουν την διάρκεια ζωής τους.

Προϊόντα κατηγορίας

  • Σωληνάκια καυσίμου
  • Μπεκ
  • Φίλτρο καυσίμου
  • Ακροφύσια
  • Τρόμπα πετρελαίου
  • Τσιμούχες
  • Διάφραγμα